Saturday, February 9, 2013

Fwd: Sequencing and automated whole-genome optical mapping of the genome of a domestic goat (Capra hircus)

Fwd: please follow footer link

Sequencing and automated whole-genome optical mapping of the genome of a domestic goat (Capra hircus): "

Nature Biotechnology 31, 135 (2013).
doi:10.1038/nbt.2478

Authors: Yang Dong, Min Xie, Yu Jiang, Nianqing Xiao, Xiaoyong Du, Wenguang Zhang, Gwenola Tosser-Klopp, Jinhuan Wang, Shuang Yang, Jie Liang, Wenbin Chen, Jing Chen, Peng Zeng, Yong Hou, Chao Bian, Shengkai Pan, Yuxiang Li, Xin Liu, Wenliang Wang, Bertrand Servin, Brian Sayre, Bin Zhu, Deacon Sweeney, Rich Moore, Wenhui Nie, Yongyi Shen, Ruoping Zhao, Guojie Zhang, Jinquan Li, Thomas Faraut, James Womack, Yaping Zhang, James Kijas, Noelle Cockett, Xun Xu, Shuhong Zhao, Jun Wang & Wen Wang

"

(Via Nature Biotechnology.)